Yritykset
Yritykset

HELPPO KÄYTTÄÄ

YipTreetä on niin helppo käyttää, että oppija voi heti keskittyä opiskeltavaan aiheeseen, sen sijaan että hän opettelisi käyttämään järjestelmää.

Yritykset

ANALYTIIKKA

YipTree kerää oppimisen analytiikkaa ja esittää sen helppolukuisena grafiikkana sekä opettajalle että oppijalle.

Yritykset

TEKOÄLY

YipTreen tekoäly antaa neuvoja ja suosituksia opiskelijan yksityisiin oppimisen tarpeisiin.

Yritykset

ILMOITUKSET OPPIMISEN HAASTEISTA JA ONGELMISTA

YipTreen tekoäly havaitsee ongelmat ja haasteet oppimisessa ja ilmoittaa niistä ohjaajalle. Täten mahdolliset haasteet ja ongelmat voidaan havaita ajoissa, eikä vasta lopputestissä.

Yritykset

MONIPUOLISTA JA REAALIAIKAISTA ANALYTIIKKAA

YipTreen tekoäly kerää oppimisen dataa oppimistuloksista, aktiviteeteista, ajankäytöstä ja sosiaalisesista toiinnoista. Tätä kerättyä tietoa tekoäly hyödyntää persooidakseen oppimista. Analytiikka auttaa ohjaajaa myös merkittävästi arviointitehtävissä. Analytiikka esitetään helposti luettavana grafiikkana. 

Yritykset

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ NÄET KOKO RYHMÄN EDISTYMISEN

 Ohjaaja voi yhdellä näkymällä seurata koko ryhmän edistymistä. Ohjaajan on myös mahdollista arvioida tehtäviä nopean arvioinnin työkalullamme, joka mahdollistaa arvioinnin avaamatta useita erillisä välilehtiä tai tiedostoja.

Yritykset

PELILLISTETTY SISÄLTÖ

YipTreen sisällön tuotantotyökaluilla kuka tahansa voi luoda interaktiivisia, pelillisiä tehtäviä automaattisella tarkastuksella.

YipTree sisältää yli 15 erilaista tehtävätyyppiä, joita voidaan käyttää sisällön luomisessa. Osaan tehtävistä voidaan jopa liittää palaute, jonka oppija saa kun hän vastaa väärin.

Me Almerinilla mielellämme autamma oppimateriaalin tuottamisessa, tai jo olemassa olevan materiaalin integroinnissa YipTreehen.

 

YIPTREE SOPII TÄYDELLISESTI KAIKKIIN KOULUTUSTARPEISIIN

 • Yrityksen sisäiseen koulutukseen
 • Portfolioiden luomiseen
 • Perehdytykseen
 • Tiedon ja osaamisen jakamiseen työntekijöiden ja kumppaneiden kanssa maailmanlaajuisesta
 • Sisäiseen viestintään
 • Asiakaskoulutuksiin
 • Projekteihin ja ryhmätöihin

Toiminnot

  • Pilvipalvelu
  • Voidaan käyttää kaikilla laitteilla
  • Sisältää myös Google-kirjautumisen
  • Automaattisesti mukauttaa oppijoiden oppimispolut taitotason ja henkilökohtaisten tavoitteiden.
  • Tunnistaa oppimisessa ilmeneviä ongelmia ja vaikeuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuja mm. suosittelemalla vaihtoehtoisia oppimateriaaleja.
  • Tekoäly näkyy käytännössä virtuaalisena hahmona joka ohjaa ja tukee oppijoita heidän tehtävissään, auttaa tiedonhaussa, ehdottaa uusia oppimismenetelmiä ja rohkaisee kysymään apua muilta.
  • Automaattisesti luo kursseille ja oppimateriaaleille metadataa käsittelemällä niiden sisältöä.
  • Kirjastoon ohjaajat voivat ladata omia valmiita oppimateriaalejaan.
  • Palvelumme pystyy integroimaan kaikista suosituimmat materiaalit kuten oppimispelit ja -työkalut käyttämällä viimeisimpiä e-oppimisstandardeja: IMS LTI, IMS QTI, Common Cartridge ja SCROM.
  • Materiaalikirjaston runsas metadata mahdollistaa materiaalien suosittelemisen, sekä älykkään ja helpon materiaalihaun.
  • Experince API:tä käyttämällä voimme kerätä dataa tehokkaasti myös omien oppimispalveluidemme ulkopuolelta, kuten muista oppimisympäristöistä tai ulkoisista oppimateriaaleista.
  • Jotta YipTreen käyttäjäkokemus on mahdollisimman miellyttävä ja oppijoiden motivaatio pysyy mahdollisimman korkealla, sisältää oppimisympäristö pelillisiä ominaisuuksia.
  • YipTree tarjoaa oppilaille oppimispolkuja, joilla oppijat pääsevät itse vaikuttamaan vaikeustasoon sekä tavoitteisiinsa.
  • Tehtävien ja kurssien läpäisemisestä YipTree palkitsee käyttäjiä erilaisilla merkeillä.
  • Siirtyminen eri kurssiaiheiden välillä tapahtuu puun mallisella navigaatiorakenteella, joka tekee navigaatiosta helppoa ja hauskaa. Puu havainnollistaa eri aihealuiden suhteita ja riippuvuutta ja sitä voidaan myös käyttää miellekartan tavoin. Tällä samalla työkalulla voidaan myös luoda käyttäjille yksilöllisiä oppimisportfolioita.
  • Meidän älykkään ja monipuolisen edistymisen seurannan, pistetaulukon ja analysointityökalun avulla ohjaajat ja oppijat voivat seurata ja analysoida oppimisprosessia, sekä tunnistaa mahdollisia oppimisvaikeuksia.
  • Palvelumme ei analysoi ainoastaan oppimistuloksia, vaan myös muita toimintoja kuten sosiaalista aktiivisuutta, tehtäviin käytettyä aikaa ja yleistä aktiivisuutta oppimisympäristössä.
  • Arviointinäkymässä ohjaaja voi tarkastella usean eri oppijan vastauksia samana aikaisesti, mikä huomattavasti nopeuttaa ja helpottaa arviointiprosessia.
  • Sosiaalisesta mediasta tuttujen keskustelualustojen avulla voidaan jakaa ja järjestellä oppimiseen liittyviä aktiviteetteja, aiheita, sekä sisältöä.
  • YipTree:n lukuisilla työkaluilla on sujuvaa ja vaivatonta luoda modernia, sähköistä oppimateriaalia, kuten drag&drop- ja monivalintatehtäviä tai vaikka interaktiivisia videoita.
  • YipTree mahdollistaa myös monipuolisten ja visuaalisten testien ja kokeiden luomisen, joissa on mukana automaattinen tarkistus. sekä palaute.
  • Ryhmätehtävien avulla oppijat voivat oppia yhdessä.
  • YipTree:ssä on myös portfoliotyökalu, joka tukee elinikäisen oppimisen ideaa.