Peruskouluille

 

Älykäs opetusuunnitelman mukainen arviointiympäristö

Opetusuunnitelman mukaiset automaattitarkisteiset kokeet, tehtävät, laaja-alaisen osaamisen arviointilomakkeet, itsearvioinnin välineet ja helppolukuinen oppimisen analytiikka.

 
 • ”YipTreestä näin mitkä tehtävät olivat tuottaneet vaikeuksia ja mitä aiheita oppilaiden kanssa kannattaisi vielä kerrata.”Laura, opettaja, perusopetus Jyväskylä

   

 • Opettajan seuranta ja palautteenantamistyökalut ovat monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia.” – Jaakko K. Opettaja Tikkakosken koulu

 • ”Oppituntipuu on selkeä ja voin helposti seurata lasten edistymistä.”

  – Riitta F. Opettaja

 • ”Parasta YipTreessä on se, että pystyn luottamaan YipTreen sisältöihin ja ohjaavuuteen. Kun avaan oppilaille yhden oppitunnin, he pystyvät itseohjautuvasti etenemään aiheen parissa pitkälle.”

  – Marjut, Opettaja, Jyväskylä

 • ”YipTreen tehtävät motivoivat ja innostivat monia oppilaita enemmän kuin työkirjan tehtävät.” – Leena, opettaja, Jyväskylä

 • ”YipTree on helppokäyttöinen. Suosittelen YipTreetä kaikille” Irini, opiskelija, Ökumenisches Domgymnasium, Magdeburg Saksa

 • ”Sekä opettajan, että oppilaiden oli todella helppoa käyttää YipTreetä.” – Leena, opettaja, Jyväskylä

Automaattinen tehtävien tarkistus

YipTreessä on lukuisia automaattitarkisteisia tehtävätyyppejä, jotka antavat opettajalle keinon seurata oppilaan edistymistä reaaliajassa. Oppilas saa suorittamistaan tehtävistä myös välittömästi palautteen. Koko ryhmän suoritukset voi nähdä yhdellä silmäyksellä, joka säästää opettajan työaikaa esimerkiksi kotitehtävien tarkistuksessa!

Edistynyt arviointityökalu

YipTree tukee opettajia sekä formatiivisessa että summatiivisessa arvioinnissa koko lukuvuoden ajan. Oppilaan edistymistä voi seurata kurssin edetessä, tai palata tuloksiin esimerkiksi päättöarvioinnin yhteydessä. YipTreehen ollaan kehittämässä myös laajempaa koepankkia sekä OPSin opetustavoitteita mittaavia tehtäviä.

Virtuaalinen ohjaus aina oppilaan tukena

Tekoälyyn pohjautuva virtuaalinen tutorointi varmistaa, etteivät oppilaat jää neuvottomiksi haasteellistenkaan tehtävien edessä. Oppimisanalytiikkaan perustuen tutori neuvoo ja ohjaa oppilaita heidän yksilölliset tarpeensa huomioon ottaen. Paikasta tai ajasta riippumatta oppilaat saavat aina tukea oppimiseensa.

 

Kaikki mitä opetussuunnitelman mukaiseen arviointiin tarvitset!

 

 
 • Elinikäinen oppiminen 

  Oppiminen ei ole pelkästään osa lapsuutta, vaan elinikäinen prosessi. Nykymaailmassa uusien asioiden jatkuva oppiminen ja sisäistäminen on isossa roolissa, joten meidän palvelumme yksi päätarkoituksista on tukea tätä elinikäistä prosessia.

 • Jännitys ja ilo

  Uusien asioiden oppiminen ja ymmärtäminen on ennen kaikkea jännittävää ja palkitsevaa. Yksi meidän tärkeimmistä arvoistamme onkin oppilaiden motivaation ja mielenkiinnon ylläpito koko oppimisprosessin ajan.

 • Yhdessä oppiminen

  Kukaan ei voi saavuttaa mitään täysin yksin. Oppiminen ei tee tähän poikkeusta. Tähän ajatukseen pohjautuen YipTree on kehitetty niin, että oppilaat voivat tukea, kommunikoida ja auttaa toinen toisiaan.

 • Tasa-arvo 

  Me uskomme, että kaikilla pitää olla ajasta, paikasta tai omista kyvyistä huolimatta mahdollisuus oppimiseen ja onnistumiseen. Tästä johtuen tasa-arvo on yksi niistä perusarvoista, johon YipTreen kehitys nojaa.

 • Oppilas keskiössä

  Koko palvelu on rakennettu kaikista tärkeimmän, eli oppilaan ympärille. Jokaisen toiminnon ja ominaisuuden tarkoitus on edesauttaa oppilaan oppimisprosessia.

 • Yksilöllisyys 

  Oppimisessa on ennen kaikkea kyse yksilön ominaisuuksista, heikkouksista, vahvuuksista, kiinnostuksen kohteista ja oppimistyyleistä. Tästä johtuen YipTree aina mukauttaa oppimisen yksilöllisten tarpeiden mukaan ja kaikilla tavoin tukee oppilaiden yksilöllisyyttä.

Peruskouluille

Ominaisuudet

  • Pilvipalvelu
  • Voidaan käyttää kaikilla laitteilla
  • Myös kirjautuminen Google-tunnuksilla onnistuu
  • Automaattisesti mukauttaa oppilaiden oppimispolut taitotason ja henkilökohtaisten tavoitteiden.
  • Tunnistaa oppimisessa ilmeneviä ongelmia ja vaikeuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuja mm. suosittelemalla vaihtoehtoisia oppimateriaaleja.
  • Kertoo oppilaille STEM-aineisiin liittyvistä ammateista ja uramahdollisuuksista.
  • Tekoäly näkyy käytännössä virtuaalisena hahmona joka ohjaa ja tukee oppilaita heidän tehtävissään, auttaa tiedonhaussa, ehdottaa uusia oppimismenetelmiä ja rohkaisee kysymään apua muilta oppilailta.
  • Automaattisesti luo kursseille ja oppimateriaaleille metadataa käsittelemällä niiden sisältöä.

  • YipTreen lisenssin ohella voit ostaa käyttöösi englanninkielioppimateriaalia luokka-asteille 4-7, sekä matematiikan materiaalia yläkouluun.
  • Kirjastoon opettajat voivat ladata omia valmiita oppimateriaalejaan.
  • Palvelumme pystyy integroimaan kaikista suosituimmat materiaalit kuten oppimispelit ja -työkalut käyttämällä viimeisimpiä e-oppimisstandardeja: IMS LTI, IMS QTI, Common Cartridge ja SCROM.
  • Materiaalikirjaston runsas metadata mahdollistaa materiaalien suosittelemisen, sekä älykkään ja helpon materiaalihaun.
  • Experince API:tä käyttämällä voimme kerätä dataa tehokkaasti myös omien oppimispalveluidemme ulkopuolelta, kuten muista oppimisympäristöistä tai ulkoisista oppimateriaaleista.

  • Jotta YipTreen käyttäjäkokemus on mahdollisimman miellyttävä ja oppilaiden motivaatio pysyy mahdollisimman korkealla, sisältää oppimisympäristö pelillisiä ominaisuuksia.
  • YipTree tarjoaa oppilaille oppimispolkuja, joilla oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan vaikeustasoon sekä tavoitteisiinsa.
  • Tehtävien ja kurssien läpäisemisestä YipTree palkitsee oppilaita erilaisilla merkeillä.
  • Siirtyminen eri kurssiaiheiden välillä tapahtuu puun mallisella navigaatiorakenteella, joka tekee navigaatiosta helppoa ja hauskaa. Puu havainnollistaa eri aihealuiden suhteita ja riippuvuutta ja sitä voidaan myös käyttää miellekartan tavoin. Tällä samalla työkalulla voidaan myös luoda oppilaille yksilöllisiä oppimisportfolioita.

  • Meidän älykkään ja monipuolisen edistymisen seurannan, pistetaulukon ja analysointityökalun avulla opettajat ja oppilaat voivat seurata ja analysoida oppimisprosessia, sekä tunnistaa mahdollisia oppimisvaikeuksia.
  • Palvelumme ei analysoi ainoastaan oppimistuloksia, vaan myös muita toimintoja kuten sosiaalista aktiivisuutta, tehtäviin käytettyä aikaa ja yleistä aktiivisuutta oppimisympäristössä.
  • Arviointinäkymässä opettaja voi tarkastella usean eri oppilaan vastauksia samana aikaisesti, mikä huomattavasti nopeuttaa ja helpottaa arviointiprosessia.

  • Sosiaalisesta mediasta tuttujen keskustelualustojen avulla voidaan jakaa ja järjestellä oppimiseen liittyviä aktiviteetteja, aiheita, sekä sisältöä.

  • YipTree:n lukuisilla työkaluilla on sujuvaa ja vaivatonta luoda modernia, sähköistä oppimateriaalia, kuten drag&drop- ja monivalintatehtäviä tai vaikka interaktiivisia videoita.
  • YipTree mahdollistaa myös monipuolisten ja visuaalisten testien ja kokeiden luomisen, joissa on mukana automaattinen tarkistus. sekä palaute.
  • Ryhmätehtävien avulla oppilaat voivat oppia yhdessä.
  • YipTree:ssä on myös portfoliotyökalu, joka tukee elinikäisen oppimisen ideaa.

  • YipTreestä löytyy pian lomakkeita laaja-alaisen osaamisen arviointiin.
  • Lisäksi tulossa on itsearviointilomakkeet.
  • Järjestelmästä löytyy myös piakkoin valmiita automaattitarkisteisia kokeita eri oppiaineisiin.
  • YipTree kokoaa oppilaiden tulokset kokeista, itsearvioinneista, laaja-alaisesta osaamisesta, kotitehtävistä kuin myös ryhmätöistä. Koko lukuvuoden ajalta kertynyttä dataa voidaan tarkastella reaali-ajassa, tai siihen voidaan palata loppuarviointeja suoritettaessa.
  • YipTreen keräämä data toimii hyvin tukena keskusteluissa ja palavereissa vanhempien kanssa.
 • Yläkoulun matematiikka

  • MA100 Laskuja kokonaisluvuilla (3.2)
  1. lk. 23-25 h.
  • MA150 Laskuja murtoluvuilla (3.2)
  1. lk. 20-22 h.
  • MA400 Suuret- ja pienet luvut, yksikönmuunnokset (3.2)
  1. lk. 25-25 h.
  • MA450  Tasogeometrian laskuja (3.2)
  1. lk. 23-25 h.
  • MA650 Suoran käsite ja piirtäminen (3.2)
  • 8.-9. lk. 19-21 h.
  • MA700 Polynomit (3.2)
  1. lk. 15-17 h.
  1. lk. 21-23 h.
  • MA200 Kirjainlaskentaa (3.1)
  1. lk. 20-22 h.

  Beetaversiot

  1. lk. 24-26 h.
  • MA300 Tasogeometrian käsitteitä (3.1)
  1. lk. 18-20 h.
  • MA350 Kolmiot, monikulmiot ja symmetrisyys (0.0)
  • noin 20 h 7-8. lk. (tulossa kesällä 2020)
  • MA500 Prosenttilaskuja (3.1)
  1. lk.  20-22 h.
  • MA550 Potenssilaskuja (3.1)
  1. lk. 18-20 h.
  • MA600 Verrannollisuus ja funktio (3.1)
  1. lk. 23-25 h.
  • MA800 Trigonometria (3.1)
  1. lk/8. lk. 21-23 h.
  • MA850 Avaruusgeometria (3.1)
  1. lk. 23-25 h.

  Englanninkielioppi luokille:

  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  Lukio:

  • Talousmatematiikka