Turvaa lapsesi tulevaisuus

Tue häntä opiskelussa

                                  

Haluaisitko lapsesi osaavan paremmin englantia tai matematiikkaa?

Me tiedämme että vanhemmat haluavat aina lastensa parasta, myös kouluaineissa. Kouluaineissa auttaminen ei kuitenkaan aina ole niin yksinkertaista.

Mistä löytää aikaa lasten tukemiseen kaikkien oppiaineiden parissa? Miten tietää mitä asioita lapsen tulee osata tai opetella? Miten pysyä ajan tasalla lapsen oppimisesta? Miten auttaa tai opettaa omaa lasta, jos asiat eivät ole itsellekkään tuttuja? Muistatko sinä mitä ovat englannin kielen konjuktiot, indefiniittipronominit tai demonstratiivipronominit? Entä mitä ovat polynomit? Ei hätää, me tiedämme!

Vanhemmat

YipTree-oppimisympäristö opettaa lapsellesi englantia ja matematiikkaa opetussuunnitelman mukaisesti

YipTree-oppimisympäristö on täysin suomalainen järjestelmä itsenäiseen englannin ja matematiikan opiskeluun lapsille luokka-asteilla 3-9, sekä kertauksena lukion aloittaville. YipTreen avulla lapsi pystyy kertaamaan ja opiskelemaan juuri niitä englannin kielioppiasioita ja matematiikan teemoja, joissa hänellä on vielä parantamisen varaa. Palvelu sisältää opetussuunnitelman mukaisia automaattitarkisteisia tehtäviä, joita lapsi suorittaa virtuaalisen tutorin ohjauksella. YipTreen taustalla toimiva tekoäly tunnistaa lapselle parhaiten sopivan taitotason ja tarjoaa hänen tarpeisiinsa sopivaa oppimateriaalia. Lapsi saa tehtävistä aina välittömästi palautetta ja pystyy seuraamaan omaa etenemistään reaali-ajassa. YipTree toimii kaikilla laitteilla ilman erillisiä asennuksia. 

 • ”YipTree on viehättävä ja värikäs ja kaiken löytää helposti” 

  -Emma, opiskelija, Ökumenisches Domgymnasium, Magdeburg Saksa

 • ”YipTree on helppokäyttöinen. Suosittelen YipTreetä kaikille” 

  -Irini, opiskelija, Ökumenisches Domgymnasium, Magdeburg Saksa

 • ”Oppituntipuu on selkeä ja voin helposti seurata lasten edistymistä.”

  – Riitta F. Opettaja

 • ”YipTreen tehtävät motivoivat ja innostivat monia oppilaita enemmän kuin työkirjan tehtävät.”

  – Leena, opettaja, Jyväskylä

 • ”YipTreestä näin mitkä tehtävät olivat tuottaneet vaikeuksia ja mitä aiheita oppilaiden kanssa kannattaisi vielä kerrata.”

  Laura, opettaja, perusopetus Jyväskylä

YIPTREEN TUKIKURSSIEN OMINAISUUDET

 • Soveltuu oppilaille luokka-asteilla 3-9. 
 • Soveltuu kertauksena lukion aloittaville.
 • Älykäs, automaattinen oppilaan ohjaus.
 • Automaattitarkisteiset tehtävät.
 • Välitön palaute oikeista ja vääristä vastauksista.
 • Opetusuunnitelman mukaiset materiaalit.
 • Automaattisesti eriytyvät materiaalit eri tasoisille oppijoille.
 • Kerättävät kunniamerkit ja muut pelilliset ominaisuudet.
 • Reaaliaikainen oppimisen seuranta.
 • Toimii kaikilla laittella ilman asennusta.
 • Työkalu muiden oppijoiden kanssa kommunikointiin.
 • Tekninen tuki tavoitettavissa arkipäivisin klo 8-16
Vanhemmat
Vanhemmat

MAAILMAN KIELI

Englantia äidinkielenään puhuu 400 miljoonaa ihmistä ja yhteensä maailmassa englantia puhuu noin 1 miljardi ihmisiä. Englanti on virallisena kielenä 53:ssa valtiossa. 

Matematiikkaa on kieli, johon eri tieteen alat perustuvat. Luonnontieteitä, lääketiedettä, taloustiedettä tai teknisiä aloja ei olisi ollenkaan ilman matematiikkaa.

Vanhemmat

TYÖ

Globalisaation myötä kansainvälisten kielien osaamisen merkitys kasvaa jatkuvasti. Sujuva englanninkielen taito on usein vaatimuksena työpaikoilla. Lisäksi on tiettyjä aloja, jotka perustuvat täysin englannin kieleen, kuten ilmailu, diplomatia, ohjelmointi ja turismi.

Matematiikka näkyy vahvasti arkielämässämme ja on niin luonnollinen osa, ettemme aina edes tiedosta sitä. On myös hyvin vaikea kuvitella ammattia, jossa ei tarvitsisi matematiikkaa. Miten kokit, myyjät, opettajat, rakennusmiehet, tai lentäjät toimisivat ilman matematiikkaa?

Vanhemmat

OPISKELU

Maailmassa on tuhansittain kursseja ja opinto-ohjelmia, jotka järjestetään englanniksi. Tiesithän että useat suomenkielisetkin korkeakoulututkinnot sisältävät englanninkielisiä kursseja sekä oppimateriaaleja.

Koska monet tieteet perustuvat matematiikkaan, vaativat useat jatko-opiskelumahdollisuudet matematiikan opiskelua. Matematiikan opiskelu myös kehittää ongelmanratkaisukykyä ja abstraktien ilmiöiden hahmottamista. 

Vanhemmat

Miikka Mattila

”Kotitehtävien tekoprosentti on lähes 100.”

Miikka Mattila on matematiikan opettaja Kuulammen koululta. Kaikki tarjoamamme yläkoulun matematiikan materiaalit ovat Miikan käsialaa. Miikan intohimona on opetuksen ja oppimisen jatkuva kehittäminen ja tehostaminen. Miikka onkin jo 15 vuotta kestäneen opettajanuransa aikana kehitellyt jatkuvasti uusia opetustekniikoita ja -malleja. Kaikki alkoi makaronien ja puupalikoiden maalaamisesta ja eteni pikkuhiljaa opetusvideoihin, nettimateriaaleihin ja Google Formilla tuotettuihin kotitehtäviin. Mattilan ja Almerinin yhteistyö alkoi 2018, jolloin materiaalit siirtyivät YipTree-oppimisympäristöön. Matematiikan opettamisessa Miikka uskoo konkretiaan, eriyttämiseen ja välittömään palautteeseen. Oli kyse sitten kotitehtävistä tai tunnilla suoritettavista laskuista, tulee oppilaan saada palaute aina heti, ettei laskuja lasketa jatkuvasti väärin. Vaikka materiaalit ovatkin nykyisin verkossa, on vihkoon laskemisella kuitenkin tärkeä rooli uusien asioiden sisäistämisessä. Oppiminen on tehokkaampaa, kun asioita ei vain nähdä ja kuulla, vaan myös itse kirjoitetaan. Kun oppilaat katsovat teoriat videoilta, he voivat toistaa videon useita kertoja. Täten opettajan ei tarvitse seisoa liitutaudulla selostamassa samoja asioita aina uudelleen ja uudelleen, vaan hän voi keskittyä oppilaiden yksilölliseen ohjaukseen. Lisäksi Miikka korostaa itsearvioinnin merkitystä. Tarpeeksi usein kerättävät itsearvioinnit kertovat opettajalle, missä asioissa kullakin oppilaalla on vielä haasteita. Vuosia kestänyt panostus on tuottanut tulosta ja nykyisin Miikan oppilaiden kotitehtävien suoritusprosentti on lähes 100, myös kaikki vastaukset ovat melkein aina oikein, eikä tehtäviä tehdä juuri ennen oppituntia vaan useimmiten jo edellisenä päivänä.

Vanhemmat

Jonne Pakarinen

”Kieli on väline, jolla voit tulla ymmärretyksi!”

Jonne Pakarinen on opettajaksi opiskeleva Almerin Oy:n sisällön tuottaja. Jonne on suuntautunut englanninkielen ja historian opiskeluun ja tuottanut kaikki tarjolla olevat englanninkielen materiaalit. Jonne pyrkii omalla työllään jatkamaan sitä innostusta ja inspiraatiota, jonka hän aikoinaan sai omilta englanninkielen opettajiltaan. Kun tehtävät ja aineistot ovat persoonallisia ja massasta erottuvia, jäävät ne parhaimmillaan vuosikymmeniksi oppilaiden mieliin. Jotta materiaalit vastaavat mahdollisimman hyvin opettajien ja oppilaiden tarpeita, tulee opettajiin rakentaa rehellinen ja vuorovaikutteinen suhde. Vain jatkuvan ja runsaan asiakaspalautteen avulla voimme olla varmoja, että oppimateriaalit vastaavat kysyntää myös tulevaisuudessa. Materiaaleissaan Jonne keskittyy erilaisten oppimistapojen huomiointiin käyttäen mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tehtävätyyppejä ja aineistoja. Asiat voi aina oppia monella eri tapaa. Mikään tietty opiskelutapa ei itsessään ole toista huonompi. Ratkaisevaa on se, että asiat opitaan. Vaikka kielioppi antaa kielelle yhteiset raamit ja säännöt, tulee silti kielen opetuksessa yhä enemmän keskittyä kielen käyttöön eri ympäristöissä ja konteksteissa. Onhan kielten opiskelun tavoitteena kuitenkin aina loppujen lopuksi ymmärretyksi tuleminen ja muiden ymmärtäminen.