Me pelillistämme sisältösi

 

Korkealaatuista pedagogiikkaa

Almerin Oy:n omat opettajat tuottavat kaikki pelit ja tehtävät suoraan asiakkaan tarpeeseen korkealaatuiseen suomalaiseen pedagogiikkaan pohjautuen. Pelit ja tehtävät rakennetaan aina kohderyhmän tarpeet, lähtötaso ja ikä huomioiden. Kaikki valmiit tehtävät ja pelit voidaan liittää suoraan oppimisympäristöihin, -alustoihin tai verkkosivuille ja muihin sisällöntuotantopalveluihin.

Pelillistämisen hyödyt

Pelillistämisellä tylsästäkin aiheesta saadaan jännittävää! Pelillistämisessä oppijan sitoutuneisuutta ja motivaatiota aihetta kohtaan pyritään lisäämään peleistä tutuilla elementeillä ja mekaniikoilla. Pelillistetyissä tehtävissä on aina selkeä päämäärä, jota kohti oppija pyrkii. Peleistä tutut toiminnot, jännitys ja palkitsevuus motivoivat oppijaa eteenpäin. 

Osallistaminen

Pelillistetyssä oppimisessa oppija itse ei jää pelkästään tiedon vastaanottajan rooliin, vaan on itse aktiivinen toimija tuottaen ja soveltaen tietoa. Pelillistetyt tehtävät ovat aina automaattitarkisteisia ja täten näyttävät oppijalle oikeat ja väärät vastaukset, sekä palautteen välittömästi. Näin oppija pystyy itse tarkastelemaan omaa oppimistaan ja tiedostamaan oman osaamisensa.

 

Kuinka oppimateriaalien pelillistäminen toimii?

 

Asiakaslähtöisyys ohjaa koko pelillistämisprosessia. Aluksi Almerin Oy yhdessä asiakkaan kanssa kartoittaa asiakkaan tarpeet, lähtotilanteen ja pelillistämisen tavoitteet. Almerin toimittaa prosessin alussa myös esimerkkipelin asiakkaalle. 
Pelillistämisprosessissa tärkeä merkitys on oppimateriaalien loppukäyttäjän profiloinnilla. Almerin yhdessä asiakkaan kanssa profiloi loppukäyttäjät ja ottaa heidän tarpeensa ja lähtötasonsa huomioon pelillistämisessä. 
Almerinin omat opettajat tuottavat kaikki tehtävät ja pelit. Välipalavereissa varmistetaan asiakkaan ja opettajien yhteisymmärrys tuotoksista.
Valmiit pelit ja pelillistetyt tehtävät toimitetaan asiakkaalle sähköisesti. Asiakas voi liittää tehtävät sellaisenaan julkaisu- ja oppimisalustoille. 

 

Katso miltä pelillistäminen konkreettisesti näyttää

Tuotamme kokonaisuudet asiakkaan tarpeiden mukaan. Käy katsomassa esimerkkejämme.

Tuotamme myös laajoja pelillistämisen kokonaisuuksia esim. sähköisistä kirjoista.

Teemme myös informatiivisia kuvia ja muita elementtejä. Käy katsomassa esimerkkejämme!

Teemme myös erilaisia testejä ja visoja Wordpress-pohjaisille verkkosivuille. Käy katsomassa esimerkkejämme!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Laura Heinänen

Partner Services Manager
+358 44 2401520
laura.heinanen@almerin.com