Opetussuunnitelman mukainen talousmatematiikan kurssi täysin etänä

Me toteutamme lukiosi kurssin

                                  

 • ”YipTreestä näin mitkä tehtävät olivat tuottaneet vaikeuksia ja mitä aiheita oppilaiden kanssa kannattaisi vielä kerrata.”Laura, opettaja, perusopetus Jyväskylä

 • Opettajan seuranta ja palautteenantamistyökalut ovat monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia.” – Jaakko K. Opettaja Tikkakosken koulu

 • ”Oppituntipuu on selkeä ja voin helposti seurata lasten edistymistä.”

  – Riitta F. Opettaja

 • ”Parasta YipTreessä on se, että pystyn luottamaan YipTreen sisältöihin ja ohjaavuuteen. Kun avaan oppilaille yhden oppitunnin, he pystyvät itseohjautuvasti etenemään aiheen parissa pitkälle.”

  – Marjut, Opettaja, Jyväskylä

 • ”YipTreen tehtävät motivoivat ja innostivat monia oppilaita enemmän kuin työkirjan tehtävät.” – Leena, opettaja, Jyväskylä

 • ”YipTree on helppokäyttöinen. Suosittelen YipTreetä kaikille” Irini, opiskelija, Ökumenisches Domgymnasium, Magdeburg Saksa

 • ”Sekä opettajan, että oppilaiden oli todella helppoa käyttää YipTreetä.” – Leena, opettaja, Jyväskylä

Joustavuus

Oppilaat voivat edetä täysin omassa tahdissaan. Joustava aikataulu tukee opiskelun ja vapaa-ajan sovittamista ja sopii erittäin hyvin opiskelujen ohessa työskenteleville, urheilijoille tai ohjeaikaa nopeammin valmistuville.

Resurssien säästö

YipTreen taustalla toimiva tekoäly ohjaa opiskelijaa ja personoi oppimista juuri hänen tarpeisiinsa sopivaksi. Opiskelija saa siis apua ja neuvoja, vaikka suorittaisikin tehtäviä itsekseen. Almerin tarjoaa myös arviointipakettia, jolloin Almerinin lukion opettaja tekee opiskelijoille kurssin loppuarvioinnin. Täten lukion ei tarvitse käyttää ollenkaan omia resurssejaan kurssin järjestämiseen.

Paikkariippumattomuus

Kaikki tapahtuu etänä, joten opiskelija voi suorittaa tehtäviä missä ja milloin tahansa. Täten koulun ei tarvitse järjestää luokkatiloja tai laitteita.
 

YipTreen talousmatematiikan kurssi on lukion opetussuunnitelman mukainen etäkurssi, joka toteutetaan YipTreeoppimisympäristössä. Koulu tilaa kurssin ja oppilaat liittyvät sinne omilla Googletunnuksillaan. YipTree on pilvipalvelu, jota voidaan käyttää kaikilla laitteilla. Talousmatematiikan materiaali sisältää opetusvideot, sekä aiheeseen liittyvät interaktiiviset tehtävät.

Järjestelmä seuraa opiskelijoiden etenemistä ja yksilöllisiin tuloksiin perustuen personoi oppimista, sekä ohjaa ja antaa neuvoja. YipTree kerää monipuolisesti dataa oppimisesta ja opiskelijan toimista järjestelmässä. Opettaja voi seurata oppilaiden suoriutumista reaaliajassa helppolukuisen analytiikan ansiosta.

Talousmatematiikan paketit

Lukioille

Peruspaketti

 • Lisenssit YipTree-oppimisympäristöön
 • Talousmatematiikan teoriat ja tehtävät
Lukioille

Huoleton-paketti

 • Käyttäjälisenssit YipTree-oppimisympäristöön
 • Talousmatematiikan teoria ja tehtävät
 • Almerinin opettajan tekemä loppuarviointi ja lopulliset kurssiarvosanat

Ominaisuudet

  • Pilvipalvelu
  • Voidaan käyttää kaikilla laitteilla
  • Myös kirjautuminen Google-tunnuksilla onnistuu
  • Automaattisesti mukauttaa opiskelijoiden oppimispolut taitotason ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan.
  • Tunnistaa oppimisessa ilmeneviä ongelmia ja vaikeuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuja mm. suosittelemalla vaihtoehtoisia oppimateriaaleja.
  • Kertoo opiskelijoille STEM-aineisiin liittyvistä ammateista ja uramahdollisuuksista.
  • Tekoäly näkyy käytännössä virtuaalisena hahmona, joka ohjaa ja tukee opiskelijoita heidän tehtävissään, ehdottaa uusia oppimismenetelmiä ja rohkaisee kysymään apua muilta opiskelijoilta.
  • Automaattisesti luo kursseille ja oppimateriaaleille metadataa käsittelemällä niiden sisältöä.

  • Lukioille on tarjolla talousmatematiikan kurssi.
  • Materiaalivalikoima laajenee koko ajan. Jos mielessäsi on jokin tietty oppiaine tai aihe, jota haluaisit YipTreellä opettaa, niin ota meihin rohkeasti yhteyttä ja kysy.
  • Kirjastoon opettajat voivat ladata omia valmiita oppimateriaalejaan.
  • Palvelumme pystyy integroimaan kaikista suosituimmat materiaalit kuten oppimispelit ja -työkalut käyttämällä viimeisimpiä e-oppimisstandardeja: IMS LTI, IMS QTI, Common Cartridge ja SCROM.
  • Materiaalikirjaston runsas metadata mahdollistaa materiaalien suosittelemisen, sekä älykkään ja helpon materiaalihaun.
  • Experince API:tä käyttämällä voimme kerätä dataa tehokkaasti myös omien oppimispalveluidemme ulkopuolelta, kuten muista oppimisympäristöistä tai ulkoisista oppimateriaaleista.

  • Jotta YipTreen käyttäjäkokemus on mahdollisimman miellyttävä ja oppilaiden motivaatio pysyy mahdollisimman korkealla, sisältää oppimisympäristö pelillisiä ominaisuuksia.
  • YipTree tarjoaa oppilaille oppimispolkuja, joilla oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan vaikeustasoon sekä tavoitteisiinsa.
  • Tehtävien ja kurssien läpäisemisestä YipTree palkitsee oppilaita erilaisilla merkeillä.
  • Siirtyminen eri kurssiaiheiden välillä tapahtuu puun mallisella navigaatiorakenteella, joka tekee navigaatiosta helppoa ja hauskaa. Puu havainnollistaa eri aihealuiden suhteita ja riippuvuutta ja sitä voidaan myös käyttää miellekartan tavoin. Tällä samalla työkalulla voidaan myös luoda oppilaille yksilöllisiä oppimisportfolioita.

  • Meidän älykkään ja monipuolisen edistymisen seurannan, pistetaulukon ja analysointityökalun avulla opettajat ja opiskelijat voivat seurata ja analysoida oppimisprosessia, sekä tunnistaa mahdollisia oppimisvaikeuksia.
  • Palvelumme ei analysoi ainoastaan oppimistuloksia, vaan myös muita toimintoja kuten sosiaalista aktiivisuutta, tehtäviin käytettyä aikaa ja yleistä aktiivisuutta oppimisympäristössä.
  • Arviointinäkymässä opettaja voi tarkastella usean eri oppilaan vastauksia samana aikaisesti, mikä huomattavasti nopeuttaa ja helpottaa arviointiprosessia.

  • Sosiaalisesta mediasta tuttujen keskustelualustojen avulla voidaan jakaa ja järjestellä oppimiseen liittyviä aktiviteetteja, aiheita, sekä sisältöä.

  • YipTree:n lukuisilla työkaluilla on sujuvaa ja vaivatonta luoda modernia, sähköistä oppimateriaalia, kuten drag&drop- ja monivalintatehtäviä tai vaikka interaktiivisia videoita.
  • YipTree mahdollistaa myös monipuolisten ja visuaalisten testien ja kokeiden luomisen, joissa on mukana automaattinen tarkistus. sekä palaute.
  • Ryhmätehtävien avulla opiskelijat voivat oppia yhdessä.
  • YipTree:ssä on myös portfoliotyökalu, joka tukee elinikäisen oppimisen ideaa.

  • YipTreen huoleton-paketti sisältää Almerinin lukio-opettajan tekemän loppuarvioinnin ja lopulliset arvosanat. 
  • YipTree kokoaa oppilaiden tulokset kokeista, kotitehtävistä kuin myös ryhmätöistä. Koko lukuvuoden ajalta kertynyttä dataa voidaan tarkastella reaali-ajassa, tai siihen voidaan palata loppuarviointeja suoritettaessa.

Asiakkaamme

Lukioille

Teemu Laitinen

”Tulevaisuudessa jokaisella oppijalla tulisi olla oma henkilökohtainen opettaja ja kannustaja.”

Teemu Laitinen toimii sähköisen liiketoiminnan opettajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Lisäksi hän on toiminut lukion opettajana ja yrittäjänä neljässä eri yrityksessä. Talousmatematiikan kurssi on Teemun käden jälkeä. Talousmatematiikka ei ole hyödyllistä vain niille, jotka tavoittelevat uraa tai opiskelupaikkaa kaupalliselta alalta. Talousmatematiikasta on hyötyä ihan arkielämässä lainan nostossa ja takaisin maksussa, verotuksessa ja valuutan vaihdossa. Teemu uskoo vahvasti yksilölliseen oppimiseen. Oppilaiden yksilölliset motivaatiotekijät, heikkoudet ja vahvuudet tulee ottaa huomioon opetuksessa. Talousmatematiikan oppimateriaalissa tehtävät onkin järjestetty kolmelle eri taitotasolle, niin että opiskelija suorittaa aina juuri hänen taitotasoaan vastaavia tehtäviä. Etäoppimisen lisääntyminen tulevaisuudessa on hyvin todennäköistä. Se ei silti saa tarkoittaa sitä, että opiskelija tai oppilas jää yksin opiskeltavien asioiden kanssa. Talousmatematiikan materiaaleissa kaikki tehtävät ovat automaattitarkisteisia ja opiskelija saa heti tietoonsa mikä meni oikein ja mikä väärin. Lisäksi YipTree-oppimisympäristön tekoäly neuvoo ja ohjaa opiskelijaa yksilöllisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti. Teemu onkin vahvasti sitä mieltä, että tulevaisuudessa jokaisella oppijalla tulisi olla oma henkilökohtainen opettaja ja kannustaja.