Almerinille aluevaltaus kuluttajapuolelta

Almerin Oy on avannut verkkokaupan kuluttajille. Tähtäimessä ovat oppilaiden vanhemmat. Tarjolla on englannin kielen verkkokursseja, joita vanhempi voi ostaa lapselleen. Kouluikäisiä lapsia on Suomessa yli puoli miljoonaa.

Kodin merkitystä lapsen oppimisessa ei voida korostaa liikaa. Tampereen Yliopiston Leena Jalovaaran pro-gradun mukaan kodin antamalla tuella on tutkitusti merkittävä vaikutus tiedolliseen oppimiseen ja kodin tarjoama tuki on yksi koulumenestyksen osatekijöistä. Tärkeimpiä kouluntyön tukemisen toimenpiteitä ovat tutkimuksen mukaan avun tarjoaminen kotitehtäviin, sekä koetta varten kuulustelu.

Lapsen auttaminen ei kuitenkaan aina ole niin yksinkertaista. Koulunkäynti, opetettavat oppiaineet ja sisällöt ovat usein muuttuneet vanhempien omista kouluvuosista. Miten vanhemmat pystyvät auttamaan lasta, jos asiat eivät ole itsellekään tuttuja tai tuoreessa muistissa? Mistä vanhemmat voivat tietää mitä asioita lapsen tulisi osata tai opetella?

Kirjoitettaessa ”Opi englantia” Google Play-kaupan hakuun, saadaan tulokseksi satoja erilaisia sovelluksia, joilla lapsen kielellistä oppimista voidaan tukea. Miten Almerinin palvelu sitten eroaa näistä? Kielten opiskelussa uusien asioiden oppiminen rakentuu jo opittujen asioiden päälle. Mitä Play-kaupan sovellukset eivät ota huomioon, on suomalainen englannin kielen opetussuunnitelma. Lapsen on vaikea opetella perfektiä, jos hän ei vielä osaa imperfektiä.

Mikäli palvelussa ei noudateta opetussuunnitelmaa, eikä huomioida lapsen luokka-astetta, ei oppimisen eteneminen ole tehokasta, palkitsevaa tai loogista. Täysin irrallisten asioiden opettelu saattaa johtaa tilanteeseen, jossa lapsi päätyy taistelemaan hänelle vielä liian vaikean sanaston tai kielioppiaiheen parissa. Tämä vähentää onnistumisen tunnetta ja lisää turhautumista. Toisaalta liian helpot, alempien vuosiluokkien aiheet eivät välttämättä tarjoa tarpeeksi haastetta, eivätkä hyödynnä kaikkea lapsen potentiaalia.

Almerinin YipTree-oppimisympäristössä parhaillaan käynnissä oleva englannin kielen verkkokurssi noudattaa täysin suomalaista opetussuunnitelmaa, sekä personoi oppimista vastaamaan lapsen yksilöllistä taitotasoa tekoälyn avulla. ”Halusimme tuoda markkinoille luotettavan ja vanhemmat mukaan sitouttavan ratkaisun. YipTreellä opiskeltaessa koulutyö ja vapaa-ajalla tapahtuva harjoittelu kulkevat aina käsi kädessä. Vaikka lapsi suorittaisikin tehtäviä itsenäisesti, lähetetään vanhemmille säännöllisesti monipuolinen, mutta nopealukuinen raportti lapsen oppimisesta. Raportti myös kertoo mitä asioita lapsen tulisi vielä harjoitella lisää.” lausuu Almerinin avainasiakaspäällikkö Laura Heinänen. Lisäksi YipTreen pelilliset elementit lisäävät oppilaiden motivaatiota ja ovat keränneet kiitosta opettajilta.

”YipTreen tehtävät motivoivat ja innostivat monia oppilaita enemmän kuin työkirjan tehtävät.”

-Leena, opettaja, Jyväskylä

Siirry verkkokauppaan tästä.